Přihláška družstva do Bohemia ligy malého florbalu (BLMF)
Přihlašujeme se do vypsané soutěže BLMF pro sezónu 2019/2020 a zároveň potvrzujeme, že souhlasíme a zavazujeme se dodržovat stávající Zákoník soutěže a ostatní doplňující předpisy stanovené Výborem soutěže BLMF. Dále se také zavazujeme dodržovat veškeré aktualizované předpisy soutěže, jejichž platnost se přímo váže až k nadcházející vypsané sezóně. Potvrzujeme, že seznámení s pravidly soutěže a pravidly florbalu budou proškoleni prostřednictvím zástupců (zmocněnců) družstev i všichni hráči účastnící se aktivně soutěže BLMF.

Družstvo přihlašující se do soutěže BLMF poprvé bere touto přihláškou na vědomí, že tyto údaje budou použity k založení IDk (identifikační karta) družstva v systému BLMFis a souhlasí s archivací těchto údajů pro interní potřeby soutěže.

Zástupce (zmocněnec) družstva souhlasí s uveřejněním těchto přihlašovacích údajů na webových stránkách soutěže BLMF.

Položkou „adresa“ se rozumí závazná „kontaktní adresa družstva“, není podmínkou, že tento údaj musí být adresa na zástupce družstva, pokud jste oficiální organizací (oddílem) s místem působnosti.
Přihlašující se družstvo:
Název:
1.FBC Útvina
Kategorie:
Muži
Zástupce:
Patrik Doupník
Email:
Patrik.Doupnik@seznam.cz
Telefon:
728 492 774
Adresa:
Útvina 164, 36401 Útvina
Web:
Poznámka:
   
Podpis zástupce družstva:
 
Dne: 4. dubna 2019
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete elektronicky na adresu blmf@blmf.cz
Stanovisko Matriky BLMF:
Podpis Matrikáře:
 
Dne:
 
Matrika soutěže BLMF, email: blmf@blmf.cz, mobil: 721 544 964, web: www.blmf.cz